Data konferencji: 16 maja 2019 r.

Termin nadsyłania abstraktów: do 7 marca 2019 r.
do 14 marca 2019r.

Informacja o przyjęciu na konferencję: 22 marca 2019 r.

Termin nadsyłania opłat konferencyjnych: 31 marca 2019 r.

Oficjalny plan konferencji: początek maja 2019 r.

Termin nadsyłania artykułów do publikacji: zostanie podany po konferencji