Opłata konferencyjna wynosi  220 zł.
Uczestnictwo bierne jest bezpłatne.


Opłaty konferencyjne prosimy wpłacać na konto Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach:
74 1050 1214 1000 0007 0000 7909
Tytuł przelewu: Moralność z ducha Imię i Nazwisko