Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Moralność (z) ducha”
16 maja 2019 r.
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ul. Jordana 18

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Moralność (z) ducha” organizowana jest przez doktorantki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego – mgr Justynę Kapłańską i mgr Magdalenę Biolik pod opieką naukową ks. prof. dr hab. Jana Słomki, teologa duchowości i patrologa.

Jej celem jest interdyscyplinarne spojrzenie na relacje duchowości i moralności na płaszczyźnie różnych nauk, stąd zaproszenie kierowane jest do wszystkich, którzy w swojej pracy spotykają się z tą tematyką.

(Szerszy opis w zakładce O konferencji). Osoby zainteresowane zapraszamy do przesyłania swoich zgłoszeń poprzez formularz, który znajduje się z zakładce Zgłoszenia prelegentów. Czas wystąpienia: 15 minut. Opłata konferencyjna wynosi  220 zł.  Uczestnictwo bierne jest bezpłatne.

Plan konferencji:

8:30 – 9:00 Rejestracja uczestników

9:00 Otwarcie konferencji

9:15 Wykład wprowadzający:
ks.prof.dr hab. Jan Słomka (UŚ), Nowi pelagianie czyli moralność bez Ducha

9:45 Panel I – Moralność i duchowość w doświadczeniu chrześcijańskim

 1. Dr hab. Adam Świeżyński (UKSW), Moralność jako erzac duchowości
 2. Ks. dr Przemysław Sawa (UŚ), Ile moralności w duchowości? Blaski i cienie – od ojców pustyni do współczesności
 3. Dr Michał Zborowski (KUL), Miłość wypełnia prawo, a prawo strzeże miłości. Kerygmatyczna perspektywa relacji duchowości i moralności
 4. S. dr Małgorzata Pagacz, Chrześcijanin wobec dyktatury relatywizmu na podstawie nauczania Benedykta XVI
 5. S. dr Aleksandra Leki, Wymiar pokutny i ascetyczny postu

11:30 Przerwa kawowa

12:00 Wykład tematyczny:
ks. dr hab. Antoni Bartoszek, prof. UŚ., Moralność (z) ducha. Spojrzenie teologa moralisty.

12:30 Panel II – Moralność i duchowość w doświadczeniu religijnym

 1. Dr Stefan Pastuszewski (BSW), Droga od moralności do duchowości współczesnego staroobrzędowca – bezpopowca
 2. Ks. dr Stanisław Radoń (UP JP II), Nie ma medytacji bez moralności, czyli zwrot w badaniach nad uważnością (teoretyczne dylematy chrześcijaństwa i buddyzmu)
 3. Mgr lic. Sergiusz Anoszko (UKSW), Duchowość i moralność a nowe ruchy religijne: zasady etyczne Kościoła Scjentologicznego
 4. Mgr Paweł Bielawski (UJ), Pogańska duchowość heroiczna. Kosmologia a moralność w neopogańskim ruchu Zadruga

14:00 Przerwa obiadowa

15:00 Panel III – Moralność i duchowość a różne sfery życia człowieka

 1. Mgr lic. Janina Bokun (WT UMK), Duchowość a uzależnienie
 2. Mgr Agnieszka Koziana (UP JP II), Wpływ doświadczenia duchowego dziecka na rozwój jego moralności
 3. Mgr Marta Sienkiewicz (UAM), Znaczenie kultury w procesie kształtowania duchowości i systemu moralnego ludów misyjnych
 4. Mgr Agnieszka Świątek (UKSW), O bohaterskim czynie i rutynowej czynności. Semantyka rzeczowników czyn i czynność

16:30 Przerwa kawowa

17:00 Panel IV – Moralność i duchowość w doświadczeniu indywidualnym

 1. Mgr Sylwia Klementyna Perczak (UKSW), Zasady moralne pierwszym stopniem duchowości w ujęciu o. Wacława Hryniewicza OMI
 2. Mgr Piotr Guzdek (UO, PSOŻCZ), Duchowość obrońcy życia. Fenomen duchowości dr. inż. Antoniego Zięby (1948-2018)
 3. Kacper Sękowski (UŚ), Wpływ duchowości karmelitańskiej na kształtowanie postaw moralnych
 4. Marta Woźniakowska (UŚ), Cierpienia więźniarek niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego w Ravensbrϋck jako przykład grzechu społecznego w rozumieniu Konstytucji Duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym (KDK nr 27)

18:00 Zakończenie konferencji

Informacje o terminach  – Terminy

Informacje o lokalizacji – Lokalizacja

Szczegóły płatności – Opłaty

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy konferencji:
moralnosczducha@gmail.com

Patronat medialny: